• ROK SZKOLNY 2017/2018 - ROKIEM DLA NIEPODLEGŁEJ

   Podejmowane działania i przedsięwzięcia związane z Rokiem dla Niepodległej

    

   Udział w uroczystości  religijno- patriotycznej

   78 rocznica pobytu mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Porębie

   Program uroczystości:

   - koncert pod muralem pn. „ Niepokonanej – pieśni i ballady…”

   w wykonaniu artystów,

   - inscenizacja wjazdu szwadronu mjr Hubala,

   - Msza Święta w intencji Obrońców Ojczyzny,

   - rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego „Hubal w moich oczach”,

   - musztra paradna,

   - spotkanie z autorem książki pt. „Gdzie spoczywa Hubal?” - Prezesem Stowarzyszenia „Wizna 1939”

   Uczestnicy:  uczennica klasy VI i 5 uczniów  klasy VII  wchodzących   w skład pocztu sztandarowego, laureaci konkursu wraz z opiekunami, dyrektor szkoły.

    

   Osiągnięte wyniki w konkursie przez naszych uczniów:

   II kategoria klasy IV-VII: I miejsce- Dawid Szymański klasa V; I miejsce- Martyna Zawistowska klasa VII

    

   Udział w projekcie: Akademia Młodego Obywatela im. Jana Karskiego

   Projekt ten miał na celu zapoznać uczniów z demokratycznym dziedzictwem i wielokulturową tradycją Rzeczypospolitej oraz kształtować postawę młodego Polaka, świadomego swoich praw   i obowiązków. Został opracowany w duchu uniwersalnych wartości reprezentowanych przez patrona fundacji tj. poszanowanie godności   i praw człowieka, propaństwowości, wiary, empatii i odwagi cywilnej. Pobyt uczniów w stolicy zaczął się od spotkania w siedzibie Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego, która była inicjatorem i organizatorem całego przedsięwzięcia. W siedzibie uczniowie poznali prezes Fundacji, która przybliżyła uczniom postać Jana Karskiego oraz wyjaśniła przyczyny powstania Fundacji jego imienia. Odbyło się także spotkanie integracyjne z innymi uczestnikami projektu. Następnego dnia dzieci odwiedziły budynek Sejmu RP, któremu towarzyszył wykład o historii   i współczesności polskiego parlamentaryzmu. Kolejnym punktem programu były warsztaty interaktywne, zatytułowane: „Co to znaczy być patriotą - współczesny wymiar obywatelstwa” oraz „Reportaż po sąsiedzku - czego nie wiemy o historii swojego regionu?”. Dzień zakończył się projekcją filmu poświęconego Janowi Karskiemu, emisariuszowi Polskiego Państwa Podziemnego, bohaterowi pragnącemu powstrzymać Holokaust, jego walce, odwadze  i poświęceniu w dążeniu do wolności. Film zrobił na uczniach ogromne wrażenie. Atrakcją kolejnego dnia było zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego. Uczniowie mogli bezpośrednio doświadczyć atmosfery miejsca, w którym zapadają najważniejsze decyzje w państwie, obejrzeć historyczny już „Okrągły Stół”, znaleźć się w miejscach znanych im dotąd tylko z telewizji. W dalszej części dnia grupa odwiedziła Muzeum Narodowe, w którym uczestniczyła w lekcji poświęconej dziedzictwu narodowemu Polski. Podczas zajęć wspólnie analizowano monumentalne dzieło Jana Matejki pt. „Bitwa pod Grunwaldem” oraz podziwiano fotograficzną dokładność dzieł Canaletta i wielu innych

   twórców. Ostatni dzień przeznaczono na spotkanie z przedstawicielami  czterech religii. W Synagodze im. Nożyków uczniowie spotkali się    z naczelnym rabinem Polski; w Cerkwi św. Marii Magdaleny dowiedzieli się bardzo dużo o religii prawosławnej. Dzieci odwiedziły także kościół ewangelicko – reformowany w Warszawie, gdzie wysłuchały prelekcji  o historii powstania kościoła protestanckiego. Na koniec miało miejsce również interesujące spotkanie z księdzem prałatem, proboszczem parafii bł. Edwarda Detkinsa w Warszawie.

    

   Wyjazd ten był dla dzieci doskonałym doświadczeniem. Możliwość poznania nowych interesujących miejsc oraz spotkania ciekawych ludzi sprawiła, że to wydarzenie – jak same twierdzą – pozostanie na długo   w ich pamięci. Uczestnicy wyjazdu  są wdzięczni  Fundacji Edukacyjnej     im. Jana Karskiego za zaproszenie i sfinansowanie naszego czterodniowego pobytu w Warszawie.  Po powrocie na zajęcia  do szkoły  uczniowie  mieli  do wykonania zadanie specjalne. Przeprowadzili  wywiady  z najstarszymi  mieszkańcami  naszej miejscowości, babciami     i  dziadkami.  Ich prace zostały przesłane  do Fundacji, będą tworzyć zbiór opowieści o lokalnej historii i tożsamości.

    

    

   UDZIAŁ w II  Ogólnopolskim  Konkursie Historycznym:                                                                          „ Historia II wojny światowej: Polskie Państwo Podziemne  1939-1945”

   Test odbył się na terenie szkoły, pisała go   uczennica  klasy siódmej. Kartę odpowiedzi  oraz 2 prace plastyczne w tej kategorii  wraz  z imiennymi listami uczestników zostały odesłane na adres Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu w dniu 24 listopada 2017 roku  celem  sprawdzenia  i oceny prac.

   Tematem pracy było Polskie Państwo Podziemne, związane z nim wydarzenia oraz postaci historyczne – uczeń mógł wykonać portret, zilustrować dowolnie wybrane wydarzenie związane z Polskim Państwem Podziemnym lub zaprezentować współczesne miejsca upamiętniające Polskie Państwo Podziemne np. pomniki, rzeźby, miejsca pamięci, itp.

    

   „ Podróż przez ojczyste dzieje”

    

   Uczniowie i nauczyciele udali się na wycieczkę do Brańszczyka.  Wzięli udział w niecodziennej lekcji historii, którą poprowadził dla nas Wójt gminy. Gospodarz naszego terenu przedstawił                     w ciekawy sposób  historię naszej małej Ojczyzny. Zwrócił uwagę na  ponad 800-letnią  historię miejscowości gminnych.  Bardzo dokładnie opisał herb gminy Brańszczyk. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, iż za herb przyjęto tarczę o zielonym tle przedzieloną - po skosie od prawego górnego rogu - błękitnym falistym pasem symbolizującym rzekę Bug.    Na lewym górnym polu  znajduje się bocian z uniesionymi skrzydłami - z racji na liczne siedliska bocianów mieszczące się na terenie gminy. Natomiast na prawym dolnym polu umieszczony jest  złoty pastorał    i czerwona infuła ze złotym przepasaniem, które przypominają, że  w  XIII wieku  Brańszczyk należał do biskupów płockich (m.in. do znanego biskupa Dunina).  Pan Wójt przedstawił nam także  miejsca pamięci narodowej, bohaterów walk w obronie Ojczyzny, ważne wydarzenia, które miały miejsce. Przybliżył nam  postać Marii Żywirskiej, Jej życie i twórczość. W ten sposób   poznaliśmy sylwetkę Damy Puszczy Białej,  która się urodziła   i mieszkała w Brańszczyku. Obecnie  Skansen w Brańszczyku  nosi  Jej imię. Informacje Pana Wójta obrazowała nam prezentacja multimedialna. W  trakcie spotkania miała miejsce mini-debata, podczas której uczniowie zaproszeni do dyskusji zadawali pytania dotyczące naszej gminy  i miejscowości,   w której się uczą i mieszkają. Zadawali pytania związane     z historią gminy, samorządnością i demografią.  Uczniowskim marzeniem jest, by jak najszybciej została zakończona przebudowa drogi krajowej S-8.

   Uczestnicy spotkania  byli bardzo zadowoleni  z faktu, że znaleźli się na sali , gdzie podejmowane są bardzo ważne decyzje dla naszej gminy.

   W tym dniu obejrzeliśmy   w Skansenie wystawę poświęconą Marii Żywirskiej.  Odwiedziliśmy także  cmentarz parafialny. Zapaliliśmy znicze na grobie Patrona szkoły, Marii Żywirskiej, mogiłach żołnierzy poległych w okresie  II wojny światowej    i bohaterach wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku. Oddaliśmy cześć Tadeuszowi  Wagnerowi. Uczestniczyliśmy też  w Mszy Św. w intencji ks. Józefa Wojciechowskiego- przyjaciela naszej szkoły. Modliliśmy się z ks. dyrektorem Łukaszem Mikołajczykiem i mieszkańcami  w Domu Emeryta im ks. Orione  w Brańszczyku, w miejscu , gdzie mieszkał   i pracował  ks. Józef Wojciechowski.  

    

   1)Dzięki Wójtowi gminy Brańszczyk wzbogaciliśmy swoją wiedzę na temat historii  naszej małej Ojczyzny.

   2) Uczniowie czynnie uczestniczyli w mini-debacie z Wójtem gminy. 3)Pamiętaliśmy o Tych, którzy od nas odeszli.

    

   99 rocznica odzyskania  przez Polskę  niepodległości

    

   Akademia  rozpoczęła  się od wprowadzenia sztandaru szkoły   i wspólnego odśpiewania Hymnu Państwowego. Następnie rozpoczęła się część artystyczna. Uczniowie klas starszych  przybliżyli młodszym kolegom i koleżankom  historię naszego kraju – czasów, gdy Polska straciła niepodległość i zniknęła na 123 lata z mapy świata.   Opowiadali o walce z zaborcami, patriotyzmie naszych przodków.  Słuchaliśmy o powstaniach listopadowym i styczniowym, które zakończyły się klęską. Apel był przedstawiony w  bardzo ciekawej formie.   Odświętny strój, przypięcie stworzonego  KOTYLIONU, wysłuchanie apelu  z prawdziwą  powagą  i  zaangażowaniem,   to szacunek dla historii  i dziejów naszego narodu, to współczesny wyraz patriotyzmu. Podkreślić należy, iż patriota  to nie tylko człowiek stający w obronie kraju podczas wielkich zagrożeń. Jest nim również osoba, która w codziennym życiu szanuje symbole narodowe, która pamięta    o ważnych dla kraju i jego historii wydarzeniach czy rocznicach.   Do  takiej grupy  ludzi  należą  uczniowie szkoły  jako najmłodsi  członkowie społeczności  naszej  małej Ojczyzny.

    

   99 rocznica Odzyskania Niepodległości połączona z Gminnym Konkursem Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej

    

   W programie:

   - Msza Święta za Ojczyznę z udziałem pocztów sztandarowych. Poczet sztandarowy naszej szkoły stanowili uczniowie kl. V – VII;

   - Konkurs organizowany przez Gminny Dom Kultury w Brańszczyku pod patronatem Wójta Gminy Brańszczyk.

   Uczniowie podzieleni na kategorie wiekowe śpiewali piosenki żołnierskie i patriotyczne. 

   Uczniowie naszej szkoły  wyśpiewali:

   I miejsce w kategorii klas I-III

   II miejsce w kategorii klas IV-VI

    

   Wycieczka szkolna do Warszawy dla klas III-VII

   Celem wycieczki było poznanie miejsc pamięci narodowej, kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego, rozwijanie poczucia przynależności do narodu, budowanie więzi emocjonalnych między Polakami, przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego   i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym kraju.

   Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie Stadionu Narodowego z panią przewodnik, która w bardzo ciekawy sposób opowiadała o obiekcie. Dzieci były w szatni, w której do meczu przygotowują się m.in. piłkarze polskiej reprezentacji narodowej. Oglądały pomieszczenia, gdzie zawodnicy rozgrzewają się przed wejściem na boisko oraz regenerują się po meczu. Wszyscy uczestnicy wycieczki byli zachwyceni stadionem, trybunami, szatnią piłkarzy, a także warunkami sanitarnymi. Niesamowitych wrażeń dostarczyła wizyta na tarasie widokowym w najwyższym dostępnym punkcie stadionu. Następnym punktem wycieczki było zwiedzanie  Muzeum Wojska Polskiego. Wędrując muzealnymi korytarzami poznawaliśmy historię kolejnych władców, zmieniającego się uzbrojenia i umundurowania  z danej epoki. Podziwialiśmy czołgi i samoloty    z czasów II wojny światowej.

    

   Realizacja projektu edukacyjnego ,,Legendy – cenna skarbnica pamiątek przeszłości”. Zaprezentowanie efektów własnej pracy.

   W ramach realizacji zadań projektowych odbyło się:                                                                                                                              - wspólne czytanie legend z różnych regionów,                                                                                                                               -  opowiadanie treści wybranych legend                                                                                                                                             - wykonanie plakatów do poznanych legend                                                                                                                                       - przekład intersemiotyczny do legend                                                                                                                                            - prezentacja indywidualnych prac na forum klasy                                                                                                                      - prezentacja prac uczniowskich na gazetce ściennej.        

          Celem zadań projektowych było  poznanie przez dzieci najpopularniejszych  legend polskich, a tym samym pogłębianie wiedzy o Polsce, jej kulturze, historii, zabytkach, o bohaterach,   a także ocalenie od zapomnienia tego, co stanowi naszą kulturę narodową. Po realizacji zadań uczniowie wiedzą, że podania  i legendy polskie są częścią kultury narodowej, wspaniałym źródłem wiedzy z dziedziny historii Polski, skarbnicą symboliki narodowej oraz wyznawanych wartości i tradycji. W dziecku potrafią rozbudzić wrażliwość, wyczucie piękna i wyobraźnię,    a zawarta w nich mądrość życiowa pozwala mu lepiej zrozumieć siebie i swoją tożsamość.      

    

            ,,Od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego, czyli podróż przez Polskę pierwszych Piastów”

           Uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w żywej lekcji historii, która przybliżyła im okres między 965 i 1138 rokiem. Program zawierał scenki   z pokazami walk wojów średniowiecznych, również z udziałem uczniów. Publiczność mogła zobaczyć stroje  i uzbrojenie z tamtych czasów (kolczugi, hełmy, miecze, tarcze, topory). Za aktywny udział                                          w przedstawieniu uczniowie otrzymywali wybijane na bieżąco denary Bolesława Chrobrego. Była to żywa lekcja historii, która pomogła   z pewnością zapamiętać  wydarzenia i zrozumieć tamte czasy.                       

   Aktorzy podczas występu przekazali uczniom cenne informacje dotyczące kultury duchowej i materialnej dawnych Słowian .    Żywa lekcja historii przyczyniła się do utrwalenia w sposób przystępny dla  uczniów  informacji z okresu wczesnego średniowiecza.

                                                               

  • DYSKOTEKA KARNAWAŁOWA POŁĄCZONA Z BALEM PRZEBIERAŃCÓW

   Karnawał to czas wspaniałej, radosnej zabawy. W czwartek  8 lutego  2018r. w naszej szkole odbyła się dyskoteka karnawałowa, w której uczestniczyli uczniowie klas 0-VII. Organizatorem tej dyskoteki była Rada Rodziców. Na ten wieczór sala  zamieniła się w salę balową, pięknie udekorowaną balonami i bibułą.  Uczniowie przybyli w pięknych i pomysłowych strojach, wcielając się w różne postacie. Królową balu została uczennica klasy III – Wiktoria Urbaniak, zaś  Królem balu został Dawid Mejer – uczeń kl.VII.  Przy błysku profesjonalnego oświetlenia i dźwiękach największych przebojów, wszyscy bawili się doskonale.

  • ŻYWA LEKCJA PRZYRODY

   8 lutego uczniowie uczestniczyli w nietypowej lekcji przyrody. Było to spotkanie „oko w oko” z przedstawicielami gadów – wężami. Wszyscy mieli okazję dotknąć i  pogłaskać węże.  Przekonaliśmy  się, że  są one ciepłe i nie są tak oślizgłe, na jakie wyglądają.  Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych faktów z życia węży: czym się odżywiają, jak polują, jak odbierają informacje z otoczenia, co to jest wylinka i dlaczego węże zrzucają naskórek. Ta „żywa lekcja przyrody” była bardzo interesująca i wywarła na wszystkich duże wrażenie. Na pewno na długo ją zapamiętamy.

  • ZEBRANIE Z RODZICAMI - PODSUMOWANIE PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

    1 lutego odbyło się zebranie z rodzicami, na którym podsumowano pracę szkoły w I semestrze 2017/2018r. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji multimedialnej przedstawiającej efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej.  praca_szkoly_I_semestr_2017-2018.ppt

  • JAK BEZPIECZNIE SPĘDZIĆ FERIE ZIMOWE? - APEL SZKOLNY

  • JASEŁKA

   JASEŁKA - Obrazek 1 Jasełka - zapraszamy do albumu fotograficznego

  • ŻYWA LEKCJA HISTORII

    ŻYWA LEKCJA HISTORII - Obrazek 1  5 grudnia odbył się pokaz historyczny pt. ,,Od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego, czyli podróż przez Polskę pierwszych Piastów”. Uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w żywej lekcji historii, która przybliżyła im okres między 965 i 1138 rokiem. Program zawierał scenki z pokazami walk wojów średniowiecznych, również z udziałem uczniów. Publiczność mogła zobaczyć stroje  i uzbrojenie z tamtych czasów ( kolczugi, hełmy, miecze, tarcze, topory). Za aktywny udział w przedstawieniu uczniowie otrzymywali wybijane na bieżąco denary Bolesława Chrobrego. Były to ciekawie spędzone chwile, które z pewnością pomogą lepiej zapamiętać i zrozumieć tamte czasy.

  • ĆWICZENIA EWAKUACYJNE

       

   ĆWICZENIA EWAKUACYJNE - Obrazek 1  30 listopada o godz.10.00 rozległ się w naszej szkole sygnał alarmowy informujący o zagrożeniu pożarowym. Były to ćwiczenia ewakuacyjne na wypadek pożaru w budynku szkoły. Wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i pracownik biblioteki publicznej, zgodnie z planem ewakuacji podczas zagrożenia, opuścili budynek szkolny i udali się na plac przed szkołą. Wychowawcy klas zdali raport o frekwencji dyrektorowi szkoły, a pani dyrektor zdała raport prezesowi OSP w Trzciance.  Przeprowadzona sprawnie ewakuacja pokazała, że pracownicy szkoły przygotowani są do postępowania na wypadek pożaru. Dzięki ćwiczeniom uczniowie poszerzyli swoje wiadomości na temat właściwego zachowania się w sytuacjach zagrożenia.

   Głównym celem próbnej ewakuacji było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

   Dyrektor, nauczyciele i uczniowie dziękują strażakom z jednostki OSP w Trzciance za udział w ćwiczeniach ewakuacyjnych.

  • DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA

     DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA - Obrazek 1  Jest taka jedna noc w roku, kiedy świat realny łączy się ze światem magii, czarów, …wróżb. Od wieków w noc św. Andrzeja młode panny zbierały się, aby dowiedzieć się, jaka będzie ich przyszłość. Panowie, ciekawi co ich spotka, zbierali się kilka dni wcześniej – w wigilię św. Katarzyny. 

   Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię, uczą kreatywności, pozwalają oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji. W naszej szkole dn. 29 listopada odbyła się długo wyczekiwana dyskoteka integrująca społeczność uczniowską, zarówno tę młodszą jak i starszą. Zabawę uświetniły przeboje disco polo i muzyki współczesnej. Uczniowie, kultywując tradycje przygotowali wróżby andrzejkowe. Piękne wróżki z magiczną kulą i czarodziejską laską przepowiadały przyszłość. Symbole wiedzy magicznej, świece, lampiony i inne elementy dekoracji dodawały tajemniczości całej scenerii. Uczniowie tańczyli i bawili się wspólnie przy dźwiękach skocznej muzyki. 
   Zabawy, radości oraz uśmiechu było wiele i wszyscy z utęsknieniem czekają już na następny andrzejkowy bal. Wszyscy zadowoleni wrócili do domów pełni wiary, że spełni im się to, co wywróżyli sobie tego magicznego wieczoru.

    

  • WARSZTATY PROFILAKTYCZNE ,,WYLOGUJ SIĘ"

   WARSZTATY PROFILAKTYCZNE ,,WYLOGUJ SIĘ" - Obrazek 1   28 listopada grupa przyjezdnych aktorów poprowadziła dla uczniów warsztaty profilaktyczne ukazujące problem uzależnienia od komputera.

  • ŚWIĘTO PLUSZOWEGO MISIA

   ŚWIĘTO PLUSZOWEGO MISIA - Obrazek 1

  • WYCIECZKA DO WARSZAWY

   WYCIECZKA DO WARSZAWY - Obrazek 1  23 listopada grupa 44 uczniów wybrała się na wycieczkę do Warszawy. Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie Stadionu Narodowego z panią przewodnik, która w bardzo ciekawy sposób opowiadała o obiekcie. Dzieci były w szatni, w której do meczu przygotowują się m.in. piłkarze polskiej reprezentacji narodowej. Oglądały pomieszczenia, gdzie zawodnicy rozgrzewają się przed wejściem na boisko oraz regenerują się po meczu. Wszyscy uczestnicy wycieczki byli zachwyceni stadionem, trybunami, szatnią piłkarzy, a także warunkami sanitarnymi. Niesamowitych wrażeń dostarczyła wizyta na tarasie widokowym w najwyższym dostępnym punkcie stadionu. Następnym punktem wycieczki było oglądanie spektaklu teatralnego ,,Mały Książę” w Teatrze Roma. Po obejrzeniu spektaklu udaliśmy się do Muzeum Wojska Polskiego. Wędrując muzealnymi korytarzami poznawaliśmy historię kolejnych władców, zmieniającego się uzbrojenia i umundurowania  z danej epoki. Podziwialiśmy czołgi i samoloty z czasów II wojny światowej. Wizyta w Muzeum Wojska Polskiego to interesująca lekcja historii. Ostatnim punktem wycieczki były zabawy w Parku trampolin - Hangarze 646. Gdy weszliśmy do głównej hali naszym oczom ukazała się ogromna przestrzeń złożona z wielu trampolin. Instruktor przeprowadził z nami profesjonalną rozgrzewkę i prezentował kolejne ćwiczenia do naśladowania. Skokom, obrotom, przewrotom nie było końca, oczywiście pod czujnym okiem trenera. Wszyscy uczestnicy wycieczki zgodnie stwierdzili, że chcieliby tam powrócić. Wycieczka dostarczyła wielu niezapomnianych wrażeń.

    

    

                                                             

    

  • SZKOLNY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI POŁĄCZONY Z OGÓLNOPOLSKIM DNIEM PRAW DZIECKA

   SZKOLNY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI POŁĄCZONY Z OGÓLNOPOLSKIM DNIEM PRAW DZIECKA - Obrazek 1  Już od kilku lat 21 listopada obchodzony jest Dzień Życzliwości. Nasza szkoła nie mogła również o nim zapomnieć. Ze słowami: „Znajdź się wśród życzliwych” uczennice z klasy VI-tej rozdawały plakietki osobom życzliwym oraz częstowały cukierkiem. Zadaniem każdej klasy było również przygotowanie na żółtych kartkach słów kojarzących się z życzliwością lub uśmiechniętych – życzliwych buziek. 22 listopada podczas uroczystego apelu, w trakcie którego połączono obchody dwóch dni: Międzynarodowego Dnia Życzliwości i Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, uczniowie przygotowane prace w formie promyków i buziek ułożyli w kształt słoneczka. Kolejnym punktem apelu było oglądanie prezentacji poświęconej prawom dziecka. Na zakończenie głos oddano poszczególnym uczniom, którzy głośno przedstawili swoje prawa.

  • APEL Z OKAZJI ŚWIĘTA MIEPODLEGŁOŚCI

   APEL Z OKAZJI ŚWIĘTA MIEPODLEGŁOŚCI - Obrazek 1   Dnia 13 listopada odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Apel rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru szkoły i wspólnego odśpiewania Hymnu Państwowego. Następnie rozpoczęła się część artystyczna. Uczniowie klas starszych  przybliżyli młodszym kolegom i koleżankom  historię naszego kraju – czasów, gdy Polska straciła niepodległość i zniknęła na 123 lata z mapy świata. Opowiadali o walce z zaborcami, patriotyzmie naszych przodków.  Słuchaliśmy o powstaniach listopadowym i styczniowym, które zakończyły się klęską. Apel był przedstawiony w  bardzo ciekawej formie.                 Godny strój, przypięcie stworzonego  KOTYLIONU, wysłuchanie apelu z prawdziwą  powagą  i  zaangażowaniem,  to szacunek dla historii i dziejów naszego narodu, to współczesny wyraz patriotyzmu. Podkreślić należy, iż patriota  to nie tylko człowiek stający w obronie kraju podczas wielkich zagrożeń. Jest nim również osoba, która w codziennym życiu szanuje symbole narodowe, która pamięta o ważnych dla kraju i jego historii wydarzeniach czy rocznicach.

  • WYCIECZKA DO BRAŃSZCZYKA

   WYCIECZKA DO BRAŃSZCZYKA - Obrazek 1   2 listopada uczniowie naszej szkoły wraz z  panią dyrektor i  nauczycielami pojechali   na wycieczkę do Brańszczyka. Najpierw wszyscy udali się na cmentarz parafialny, aby pomodlić się  i  zapalić znicze na grobie patrona szkoly  Piotra Kulasińskiego, na grobach żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny, na grobie Marii Żywirskiej. Następnie wszyscy uczestniczyli w mszy św. w  Domu Emeryta sprawowanej w intencji śp.ks.Wojciechowskiego. Następnym punktem wycieczki było spotkanie z Wójtem Gminy Brańszczyk  M.Pękulem  i panią sekretarz Danutą Chmielewską. Uczniowie zostali ciepło przywitani, poczęstowani gorącą herbatą i slodkościami. Uczestniczyli w ciekawej  pogadance nt. samorządności. Ostatnim punktem było zwiedzanie skansenu i wystawy poświęconej Marii Żywirskiej.

  • BEZPIECZNIE NA DRODZE

                  W dniu 25.10.2017r. uczniowie klasy I uczestniczyli w spotkaniu z panem Mirosławem Augustyniakiem, zastępcą dyrektora Ośrodka Doskonalenia Kierowców w Ostrołęce. Zaproszony gość rozmawiał z dziećmi o:                       -zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do szkoły i ze szkoły, w tym poruszaniu się po ulicy, chodniku, poboczu;         -prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych;                                                                                                -bezpiecznym podróżowaniu samochodem i rowerem.                                                                                  Uczniowie klasy I dowiedzieli się również, jak ważną rolę pełnią foteliki dla dzieci w samochodach i elementy odblaskowe noszone na wierzchniej części ubrania, na ręku  lub przyczepione do plecaka.                                              W drugiej części spotkania pan Augustyniak angażował dzieci do samodzielnego myślenia, pokazując im różne sytuacje na drodze i zadając na ten temat pytania. W trakcie tej zabawy pierwszaki utrwalały podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na zakończenie uczniowie zostali obdarowani zestawem odblasków, dzięki którym będą bardziej widoczni, a to zapewni im bezpieczeństwo na drodze zwłaszcza teraz, gdy szybko zapada zmrok. Spotkanie bardzo podobało się uczniom. Było pouczające i interesujące. Przekazana wiedza z pewnością znajdzie zastosowanie w praktyce, a otrzymane odblaski wpłyną  na poprawę bezpieczeństwa podczas poruszania się po drodze.

   Wychowawca klasy I

   Emila Knochowska

  • PASOWANIE NA UCZNIA

                  PASOWANIE NA UCZNIA - Obrazek 1  W dniu 7 listopada 2017r.  odbyła się  uroczystość pasowania pierwszaków na uczniów. W ceremonii uczestniczyli uczniowie naszej szkoły, grono pedagogiczne, pracownicy obsługi oraz rodzice pasowanych uczniów. Część artystyczną poprowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Agnieszka Kurowska, uczennica kl.VI. Wprowadzenia dokonali uczniowie z klasy piątej- Oliwia Nasiadka i Filip Zdziarstek, którzy poprzez wiersz i piosenkę wytłumaczyli dzieciom, czym jest pasowanie na pierwszoklasistę. Całości uroczystości patronowała Dobra Wróżka, w której rolę wcieliła się uczennica z kl.V-Maja Kania. Przychodząc na uroczystość pasowania przyniosła uczniom w prezencie wiele darów, które pozwolą im osiągać w nauce same sukcesy, a wśród nich dar: pracowitości, życzliwości, uśmiechu i przyjaźni. Na ceremoniał pasowania przybyła również bez zaproszenia Zła Wróżka. Bardzo zła i zdenerwowana, że nikt z obecnych jej nie zaprosił, oznajmiła, że żadnego pasowania nie będzie. Rzuciła zaklęcie i sprawiła, że uczniom wyrosły żółte dzioby. Aby dzieci mogły być odczarowane i pasowane na uczniów, musiały wybrać się w podróż do czterech krain, w których zaprezentowały swoje umiejętności wokalno-taneczne. Dzieci dzielnie się spisały. Bardzo ładnie zaśpiewały piosenki, zatańczyły i recytowały wierszyki. Udowodniły, że mogą być już pełnoprawnymi uczniami, a nie „żółtodziobami".  Po zrzuceniu żółtych dziobów i założeniu biretów, w niezwykle podniosłej atmosferze,  w obecności sztandaru szkoły, z wielkim przejęciem i powagą dzieci złożyły ślubowanie. Obiecały: być dobrymi Polakami, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, a swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Następnie pani dyrektor szkoły Honorata Pękul dokonała pasowania na ucznia, dotykając ramion pierwszoklasistów „ołówkiem”. I tak dzieci zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia uczniowie otrzymali dyplomy. Pani dyrektor życzyła im samych sukcesów. To nie był koniec niespodzianek. Pierwszoklasiści od swoich starszych kolegów otrzymali drobne upominki. Rodzice na ręce wychowawczyni wręczyli prezent dla klasy w postaci dużego liczydła. Pełną emocji i wzruszeń uroczystość zakończyło wspólne zdjęcie.    Po części oficjalnej pierwszaki wraz z rodzicami i zaproszonymi gośćmi udały się do swojej klasy, gdzie czekał na nich poczęstunek przygotowany przez rodziców. Ten dzień pełen emocji i wrażeń na długo pozostanie pierwszoklasistom w pamięci. Rodzice dzieci byli nie tylko wzruszeni, ale przede wszystkim dumni ze swoich pociech.

   Wychowawca klasy I

   Emila Knochowska

    

  • APEL Z OKAZJI DNIA NAUCZYCIELA

         APEL Z OKAZJI DNIA NAUCZYCIELA - Obrazek 1 Dnia 17 października w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na który  przybyli nauczyciele, pracownicy obsługi, przedstawiciel Rady Rodziców oraz uczniowie. Na wstępie głos zabrała pani dyrektor H.Pękul, która podziękowała pracownikom szkoły za ich ciężką pracę, cierpliwość, serdeczność, wyrozumiałość i serce okazywane na co dzień. W dalszej części spotkania młodzi artyści pod kierunkiem opiekuna Samorządu Uczniowskiego pana T. Łyskawego, wierszem i piosenką wyrazili swoje podziękowanie  i słowa uznania dla trudnej pracy nauczyciela. W humorystyczny sposób przedstawili, jak wygląda przerwa w pokoju nauczycielskim. Na zakończenie uczniowie otrzymali zasłużone oklaski i pochwały. Po części artystycznej głos zabrała pani dyrektor, która wręczyła nagrody nauczycielom i pracownikom obsługi. W tym roku szkolnym Nagrodę Dyrektora otrzymali nauczyciele:  p.A.Komor, p.E.Knochowska, p.E.Szymańska oraz pracownicy obsługi: p.E.Hawryluk, p.W.Kowalski, p.A.Fijałkowska, p.A.Kurowska. Na zakończenie głos zabrała p.Justyna Sarbiewska, która w imieniu Rady Rodziców podziękowała nauczycielom i pracownikom szkoły za codzienny trud włożony w edukację i wychowanie dzieci. Uroczystość przebiegała w miłej i radosnej atmosferze.         

  • SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI OSP

   SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI OSP - Obrazek 1   5 października odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciance. Nasi uczniowie przystąpili do konkursu plastycznego ,,90 lat OSP w Trzciance kredką malowane", którego organizatorem była Straż. Po rozstrzygnięciu konkursu odbył się pokaz strażacki.

  • DYSKOTEKA SZKOLNA Z OKAZJI DNIA CHŁOPAKA

       W dniu 28 września Samorząd Uczniowski  zorganizował dyskotekę dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Dzieci tańczyły przy ulubionych utworach. Kulminacyjnym punktem dyskoteki były konkurencje  przygotowane dla chłopców, przy których wszyscy bawili się znakomicie. Dyskoteka była bardzo udana. Dostarczyła uczniom wielu pozytywnych emocji i niezapomnianych wrażeń.

  strona:

  Aktualności

  Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Piotra Kulasińskiego
   Trzcianka
   07-221 Brańszczyk
  • (029) 679-44-94

  Galeria zdjęć